Hur många timmar per vecka är 90 procent

36 Timmar

Hur många timmar per vecka är 90 procent ?

En arbetsvecka består av 40 arbetstimmar som utgör 100% av arbetstid.

36 timmar gör 90 procent av arbetstiden per vecka

Arbetstidslagen är en svensk lag som reglerar arbetstagarnas arbetstid. Lagen är utformad för att skydda arbetstagare från att bli överarbetade och för att främja en sund balans mellan arbete och privatliv. Arbetstidslagen gäller för alla arbetstagare i Sverige, oavsett anställningsavtal. Lagen fastställer det maximala antalet timmar som en anställd får arbeta under en vecka, samt det minsta antalet vilotimmar som en anställd har rätt till. Lagen innehåller också bestämmelser om betalda semesterdagar och sjukdagar.

Läs mer:  Det bästa sättet att Lär dig svenska online