Hur Många Veckor Är En Månad?

4,4 veckor

Hur Många Veckor Är En Månad?

En månad består av 31 eller 30 dagar. Februari månad består av 29 eller 28 dagar.

Veckor i en månadstabell

#MånadsnamnDagar i månadenVeckor i månaden
1Januari31 dagar4 veckor + 3 dagar
2Februari28 dagar (vanligt år)4 veckor
29 dagar (skottår)4 veckor + 1 dag
3Mars31 dagar4 veckor + 3 dagar
4April30 dagar4 veckor + 2 dagar
5Maj31 dagar4 veckor + 3 dagar
6Juni30 dagar4 veckor + 2 dagar
7Juli31 dagar4 veckor + 3 dagar
8Augusti31 dagar4 veckor + 3 dagar
9September30 dagar4 veckor + 2 dagar
10Oktober31 dagar4 veckor + 3 dagar
11November30 dagar4 veckor + 2 dagar
12December31 dagar4 veckor + 3 dagar
Veckor i en månadstabell

Notering: Ett skottår förekommer var fjärde år och har 366 dagar istället för de vanliga 365. Exempel på skottår är 2016, 2020, 2024 osv.

Veckor i en månad:

En månad kan variera mellan 28 till 31 dagar beroende på vilken månad det är och om det är ett skottår eller inte.

 1. 31 dagar i en månad:
  • 31 dagar delat med 7 (dagar per vecka) = 4,4286 veckor
  • Detta kan tolkas som 4 veckor och 3 dagar.
 2. 30 dagar i en månad:
  • 30 dagar delat med 7 = 4,2857 veckor
  • Detta kan tolkas som 4 veckor och 2 dagar.
 3. 28 dagar i en månad:
  • 28 dagar delat med 7 = 4 veckor
 4. 29 dagar i en månad (som i februari under ett skottår):
  • 29 dagar delat med 7 = 4,1429 veckor
  • Detta kan tolkas som 4 veckor och 1 dag.

Hur många veckor är en månad kan skiljer sig lite beroende på antal dagar:

 • 31 dag är lika med 4,4 veckor
 • 30 dag är like med 4,2 veckor
 • 29 dagar är lika med 4,1 veckor
 • 28 dagar är lika med 4 veckor
Läs mer:  Vad Händer I Båstad vecka 31

Vi vet alla att det finns fyra veckor i en månad, eller hur? Fel! Beroende på månad är det fyra till fem veckor. Här är en uppdelning av hur många veckor det finns i varje månad: Januari, mars, maj, juli, augusti, oktober, december: 31 dagar, 7 dagar i veckan, 4 veckor i månaden. Februari: 28 dagar, 7 dagar per vecka, 4 veckor per månad (skottår är 29 dagar, 7 dagar per vecka, 4 veckor per månad). April, juni, september, november: 30 dagar, 7 dagar i veckan, 4 veckor i månaden.